PORADENSTVO

Poradenstvo a dohľad nad procesom reštartu - opakovanie poznatkov - 60 minút


60,00 €