PRIATEĽSKÝ MENTORING

Dodatkové školenie podľa potrieb klienta - 60 minút

30,00 €